Servicenivå

Genomsnittlig svarstider för Selectamark på frågor som tas emot per:

 • Telefon - 2 arbetsdagar
 • Post - 3 arbetsdagar
 • Email - 2 arbetsdagar
 • Internet - 2 arbetsdagar

Genomsnittliga tider för bearbetning av information som tas emot per:

 • Telefon - n/a
 • Post - 5 dagar (individuella returer) - 4 veckor (bulkreturer)
 • Email: n/a
 • Internet - omgående

Perioden som används för att bestämma servicenivån ovan är 3 månader.

Avgifter

Avgifter för allmänheten

 • registrering av föremål och / eller användare - gratis via online-konto
 • Ägarbyte - gratis via online-konto
 • rapportering av förlorade eller stulna föremål - gratis via online-konto
 • kontrollera information som finns i databasen - gratis via online-konto
 • avsluta användare / registrering av tillgångar - gratis via online-konto

Avgifter för polis och andra brottsbekämpande organ

 • kontrollera information som finns i databasen - GRATIS