Policy för informationsutbyte

Selectamark har implementerat en policy för utbyte av säker information. Detta omfattar tredje part:

 • registrering av föremål i Secure Asset Register.
 • sökningar av föremål i Secure Asset Register.
 • rapportering av föremål som förlorade eller stulna
 • rapportering av föremål som upphittade
 • överlåter eller på annat sätt uppdatera ägarinformation

Policy för Informationsutbyte täcker säker information som överförs elektroniskt (t.ex. via Email och Internet), fysiskt (t.ex. per post eller personligen) samt per telefon och fax.

En allmän användares åtkomst skall begränsas till:

 • skapa och uppdatera sitt konto
 • registrering av föremål i Secure Asset Register.
 • sökningar av föremål i Secure Asset Register.
 • rapportering av föremål som förlorade eller stulna
 • rapportering av föremål som upphittade

En registrerad ägares åtkomst ska begränsas till det som en allmän användare är begränsat till.

En polis tillgång skall begränsas till:

 • sökningar av föremål i Secure Asset Register.

Registrering

Registreringar i databasen enligt följande metoder godtas:

 • online
 • via post

Selectamark eftersträvar att registreringsformulär inkomna per post ska registreras i databasen så snart som möjligt och under alla omständigheter inom 10 dagar efter mottagandet. Det finns vissa perioder under året då tusentals registreringsformulär tas emot och för att säkerställa goda säkerhetsförfaranden och kvaliteten på data är då små eftersläpningar möjliga.

Å andra sidan, online registreringar är omedelbara men kräver att du har följande tillgängligt:

 • Märksatsens kod
 • Märksatsens PIN

Utbyte av säker information via Internet

Selectamark ger ett "ja" eller "nej" som svar på frågan "Är föremålet xxxx registrerat som förlorat eller stulet?" (där xxxx är föremålets registreringsnummer angiven på föremålet) till en generell frågeställare.

Selectamark också kommer att ge ett "ja" eller "nej" som svar på frågan "Är xxxx registrerad innehavare till föremålet xxxx?" (där xxxx är föremålets registreringsnummer angivet på föremålet) till en frågeställare under förutsättning att:

 • personen i fråga har en tillräcklig behörigheter och
 • det ringda telefonnumret för att kontakta personen i fråga är det registrerade telefonnummer för personen som frågar

Selectamark kommer också att ge Polis och polistjänstemän tillgång till ytterligare information om föremålet och den registrerade ägaren om:

 • Polisen eller polistjänstemannen förnärvarande är tjänstgörande med en registrerad och behörig e-postadress och
 • den registrerade innehavaren har samtyckt till att informationen lämnas till polisen ELLER om Selectamark annars enligt lag krävs att släppa denna information. *

Det finns ett undantag i dataskyddslagen Data Protection Act 1998 (Lagen) som ger organisationer rätt att lämna ut personlig information för att förebygga eller upptäcka brott, eller att fånga och åtala en misstänkt (avsnitt 29 - Crime and Taxation).

Sådan information kommer att begränsas till registrerad ägares namn, adress, telefon och e-postadress. Selectamark kommer inte att lämna ut uppgifter om registrerade föremål.

Utbyte av säker information via e-post

Inte tillgängligt.

Utbyte av säker information via post

Adressen för Secure Asset Register är:

Selectamark Security Systems plc
1 Locks Court
429 Crofton Road
Locksbottom
Kent
BR6 8NL

Selectamark ger ett "ja" eller "nej" som svar på frågan "Är föremålet xxxx registrerat som förlorat eller stulet?" (där xxxx är föremålets registreringsnummer angiven på föremålet) till en generell frågeställare.

Selectamark kommer också att ge ett "ja" eller "nej" som svar på frågan "Är xxxx den registrerade innehavaren av föremålet xxxx?" (där xxxx är föremålets registreringsnummer angivet på föremålet) till en frågeställare under förutsättning att:

 • personen i fråga har en tillräcklig behörigheter och
 • brevet skickas till den frågeställandes registrerade adress

Selectamark kommer att leverera ytterligare information om föremålet och den registrerade ägaren till personal inom brottsbekämpande myndigheter om:

 • det föremål som uppgifterna avser är registrerad som (eller tros vara) förlorad eller stulen
 • informationen lämnas till frågeställarens registrerade adress och den adressen är erkänd som en polisstation eller annan brottsbekämpande myndighets kontor och
 • den registrerade innehavaren har samtyckt till att information lämnas ut till polisen eller Selectamark skulle annars enligt lag krävas att lämna ut informationen.

Selectamark kommer inte att ge någon annan än den registrerade innehavaren eller polistjänstemän tillgång till någon säker information om tillgångar eller innehavare.

Utbyte av säker information via fax

Inte tillgängligt.

Utbyte av säker information via telefon

Telefonnummer för Secure Asset Register är:

SelectaDNA & Selectamark LPS 1225 
0800 169 5373 or 01689 860448 
Öppettider 9.00-17:00 (måndag-fredag ​​utom helgdagar). Röstbrevlåda tillgänglig efter kontorstid.

Bikeregister.com 
0800 587 4739 or 01689 862708 
Öppettider 9.00-17:00 (måndag-fredag ​​utom helgdagar). Röstbrevlåda tillgänglig efter kontorstid.

Selectamark ger ett "ja" eller "nej" som svar på frågan "Är föremålet xxxx registrerat som förlorat eller stulet?" (där xxxx är föremålets registreringsnummer angiven på föremålet) till en generell frågeställare.

Selectamark också kommer att ge ett "ja" eller "nej" som svar på frågan "Är xxxx registrerad innehavare till föremålet xxxx?" (där xxxx är föremålets registreringsnummer angivet på föremålet) till en frågeställare under förutsättning att:

 • personen i fråga har en tillräcklig behörigheter och
 • det ringda telefonnumret för att kontakta personen i fråga är det registrerade telefonnummer för personen som frågar

Selectamark kommer inte att ge någon annan än den registrerade innehavaren eller polistjänstemän tillgång till någon säker information om tillgångar eller dess innehavare.