Käyttöehdot

Käyttäessäsi Selectamark Security Systems plc:n tietosuojattua esine-/ omaisuuserärekisteriä (jäljempänä ”tietokanta”), saatavilla https://www.secureassetregister.com/en/ (jäljempänä ”www-sivu”) sitoudut toimimaan näiden käyttöehtojen mukaisesti.  Nämä käyttöehdot ovat yhteydessä ”Henkilötietojenkäyttö”- dokumenttiin https://www.secureassetregister.com/en/privacy. Käyttöehdot ja ”Henkilötietojenkäyttö”-dokumentti tulee lukea yhdessä.  Lue niin käyttöehdot kuin ”Henkilötietojenkäyttö”-dokumentti ja tulosta niistä kopiot itsellesi mahdollista myöhäisempää käyttöä varten.  Käyttämällä ”tietokantaa” tai ”www-sivua” myönnät lukeneesi ja ymmärtäneesi käyttöehdot ja ”Henkilötietojenkäyttö”-dokumentin ja hyväksyt ne. Niin käyttöehtoja kuin ”Henkilötietojenkäyttö”-dokumenttia päivitetään ajoittain.  Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja sinun on välittömästi poistuttava ”www-sivulta” ja et myöskään saa luoda käyttäjätiliä ”tietokantaan”.

Selectamark Security Systems plc voi koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa näitä käyttöehtoja noudattaakseen lakia tai toimiakseen muuttuneiden liiketoimintavaatimusten mukaisesti.  Kaikki päivitykset ja muutokset julkaistaan ”www-sivulla”.  On omalla vastuullasi säännöllisesti tarkastella käyttöehtoja ja niissä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia.  Jatkamalla ”www-sivun” tai ”tietokannan” käyttöä sitoudut myös päivityksiin ja muutoksiin.

1.       Meistä

1.1 Selectamark Security Systems plc (myöhemmin Selectamark) on Englannissa ja Walesissa rekisteröity yritys , rekisterinro 010242801 ja osoite: 1 Locks Court, 429 Crofton Road, Locksbottom, Kent, BR6 8NL U.K. Veronumero (VAT-number) GB 5128043 77.

1.2 Jos sinulla lisäkysymyksiä liittyen näihin käyttöehtoihin, tai jostain muusta syystä haluat olla yhteydessä Selectamarkiin käytä allaolevia osoitteita:

 

·         Posti: 1 Locks Court, 429 Crofton Road, Locksbottom, Kent, BR6 8NL U.K.

·         Sähköposti: [email protected]

 

2.       Tietokannan ja www-sivun käyttö

2.1 ”www-sivu” ei ole tarkoitettu alaikäisten käyttöön.  Käyttämällä ”www-sivua” ja/ tai ”tietokantaa” vahvistat että  olet 18-vuotta täyttänyt tai että  käytät sivua vanhempasi tai jonkun muun täysi-ikäisen henkilön ohjauksessa ja valvonnassa.

2.2 Vakuutat käyttäväsi ”www-sivua” ja/ tai ”tietokantaa” laillisiin tarkoituksiin tavalla, joka ei loukkaa kenenkään muun oikeuksia tai estä kenenkään muun ”www-sivun” tai ”tietokannan” käyttöä.

2.3 Olet itse vastuussa ”tietokantaan” tallennetun tiedon oikeellisuudesta.  Selectamark ei ole vastuussa sinulla tai kolmannelle osapuolelle  tallennetun tiedon paikkansapitäyydestä.  Selektamark tarjoaa ”Sinun käyttäjätilisi/ Your Account”-hallintapalvelun,  jonka avulla voit koska tahansa tarkistaa, että tietosi järjestelmässä ovat oikeat ja ajantasalla. Palvelun avulla sinun on mahdollista päivittää, korjata, muuttaa tai poistaa virheellisiä tietoja.  Jos sinulla ei ole tietokonetta käytössäsi, lähetä päivitys-, muutos- tai poistopyyntösi kohdassa 1.2 mainittuun soitteeseen.

2.4 Sinun on sallittua tallentaa ja tulostaa sisältöä niin ”www-sivulta” kuin ”tietokannasta” henkilökohtaiseen käyttöön.  ”www-sivun” ja ”tietokannan” kopiointi tai uudelleenkäyttö tai muu hyödyntäminen on kiellettyä.  Sinulla ei ole oikeutta muuttaa tai edelleenjakaa ”www-sivun” tai ”tietokannan” sisältöä tai linkittää tai kehystää tai muuten liittää sisältöä muille internet-sivuille ilman Selectamarkin kirjallista lupaa.  Sinulla ei ole oikeutta käyttää ”www-sivun” ja/tai ”tietokannan”  sisältöä kaupalliseen hyödyntämiseen missään olosuhteissa.

3.  Aineettoman omaisuuden omistusoikeudet (IPR´t)

3.1 Sinun ja Selectamarkin välisessä suhteessa Selectamark omistaa kaikki nykyiset ja tulevat omistusoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkit, mallioikeudet, rekisteröimättömät muotoiluoikeudet, oikeudet tietokantaan ja kaikki muut nykyiset ja tulevat IPR’t ja oikeudet jotka ovat luonteeltaan aineettomia ja ovat osa tai liittyvät ”www-sivuun” ja/ tai ”tietokantaan”. Materiaali näillä internet-sivuilla mukaanlukien tekstit ja kuvat, on Selectamarkin omistamaa.  Sen tulostaminen, kopiointi, lataaminen, uudellenkäyttö, postittaminen, muuttaminen ja sähköinen jakelu ja muu käyttö kaupallisiin ja muuhin kuin henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön on kiellettyä ilman Selectamarkin kirjallista lupaa.

3.2 Jos jonkun IPR:n oikeudet kuuluuvat sinulle, joko oikeudellisesti tai muuten, luovutat tässä yhteydessä kaikki oikeudet (sekä juriidiset että hyötyyn perustuvat) maailmanlaajuisesti Selektamarkille laajimmassa mahdollisessa muodossa sisältäen kaikki kyseisen IPR:n laajennukset ja uudistukset.  Luovut ehdoitta ja peruuttamattomasti kaikista moraalisista oikeuksista nyt ja tulevaisuudessa jotka liittyvät ”www-sivuun” ja ”tietokantaan”.

3.3 Suostut toimeenpanemaan kaikki toimenpiteet ja toimittamaan kaikki dokumentit, jotka Selectamark vaatii siirtääkseen IPR:/t haltuunsa, toteuttaakseen tämän käyttöehdon tarkoitusta, tai saadakseen täydellisen turvan tai toimeenpanon oikeuksilleen näissä käyttöehdoissa.

4.       Meidän vastuumme sinulle

4.1 Vaikka Selectamark tekee parhaansa varmistaakseen että ”www-sivu” ja/tai ”tietokanta” toimivat virheettömästi ja ovat niin ajantasalla kuin mahdollista, tämä ei aina ole saavutettavissa ja siksi seuraava vastuunrajauslauseke on voimassa.

 4.2 ”www-sivu” ja ”tietokanta” tarjotaan sellaisenaan ilman mitään kuvausta, hyväksymiskatselmusta tai ilman kirjallista tai epäsuoraa takuuta sisältäen mutta ei rajoittuen epäsuoriin takuisiin tyydyttävästä laadusta, soveltuvuudesta erityiseen käyttötarkoitukseen, yhteensopivuuteen, tekijänoikeuksien loukkaamattomuuteen, virheettömyyteen ja turvallisuuteen.  Selectamark ei takaa tai esitä että sisältö ja välineet, jotka ovat käytettävissäsi tai ulottuvillasi ”www-sivun” ja/tai ”tietokannan” kautta ovat aina ajantasalla, täydellisesti oikein tai että pääsy ”www-sivulle” ja/tai ”tietokantaan” on keskeytymätöntä.  Selectamark varaa oikeuden lopettaa tai muuttaa palvelun jota se tajoaa ”www-sivulla” ja/tai ”tietokannassa” ilman erillistä ilmoitusta.

 4.3 Selectamark sulkee pois kaikki esitykset, takuut, varaukset ja ehdot, joissa viitataan asetuksiin, yleiseen siviilioikeuteen tai lain yleisesti sallimaan.  Selectamark ei hyväksy vastuita erityisistä, epäsuorista, tilapäisistä, välillisistä tai taloudellisista vahingoista miten tahansa ovatkin aiheutuneet tai ovat yhteydessä näihin käyttöehtoihin tai ”www-sivun” ja/tai ”tietokannan” käyttöön tai toimimattomuuteen.

 4.4 ”www-sivun” ja ”tietokannan” käyttö ja materiaalin lataaminen tapahtuu täysin käyttäjän omalla vastuulla.  Selectamark tarjoaa hyvässä uskossa ”www-sivun” ja ”tietokannan” sisällön, mutta ei anna takuuta tai kuvausta että sisältö on oikeata, kattavaa ja päivitettyä, tai että ”www-sivu” ja/tai ”tietokanta”ei loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia.  Käyttäjällä, ei Selectamarkilla, on täysi vastuu ”www-sivulla” ja/tai ”tietokannassa” olevan sisällön käytöstä ja siihen liittyvistä riskeistä.  Vaikka Selectamark suorittaakin harkittuja varotoimenpiteitä estääkseen tietokonevirusten ja muiden haittaohjelmien pääsyn ”www-sivulle” ja/tai ”tietokantaan”,  Selectamarkilla ei ole mitään vastuuta tai korvausvelvollisuutta ohjelmistoille tai tietokoneelle ja/tai datan katoamisesta aiheutuneista vahingoista vaikka Selectamarkia olisi informoitu tämänlaatuisten vahinkojen mahdollisuudesta.

 4.5 Mikään näissä käyttöehdoissa ei rajoita Selectamarkin vastuuta henkilövahinkojen ja kuolemantapauksien osalta.

5.       Käyttäjätunnukset ja salasanat

5.1 Jokaista käyttäjää ja järjestelmiä operoivaa henkilöä tulee ohjeistaa heidän vastuistaan koskien heidän käyttäjätunnuksiaan ja salasanojaan.  Ohjeistuksen tulee sisältää:

a)        Salasanojen luottamuksellisuus

b)        Kielto jakaa salasana tai käyttäjätunnus tai pääsy ”tietokantaan” muiden henkilöiden kanssa

c)        Salasanan uniikkius; salasana ei saa olla sama jota käytetään muissa järjestelmissä (esim. pankkijärjestelmissä)

d)        Salasanan vaihtaminen; salasana on vaihdettava jos epäilee että se on vaarantunut. Näissä tilanteissa tulee myös informoida ”tietokannan” ylläpitäjää (Selectamark)

e)        Kielto käyttää ratkaisuja joiden avulla käyttäjätunnus ja salasana automaattisesti päivittyvät sisäänkirjautumisen yhteydessä käyttäjätunnus- ja salasanakenttiin

f)          Kielto jättää päätelaite järjestelmään kirjautuneena ilman jatkuva käyttäjän läsnäoloa.

5.2 Jokaisen käyttäjän ja järjestelmää operoivan henkilön tulee hyväksyä nämä vastuut ennenkuin hänelle myönnetään tarvittavat oikeudet ja nämä tiedot tulee järjestelmän ylläpitäjän tallentaa.

6. Käytön keskeyttäminen ja lopettaminen

6.1 On Selectamarkin harkintavallassa päättää oletko rikkonut näitä käyttöehtoja käyttäessäsi ”www-sivua” ja/tai ”tietokantaa”.  Kun rikkomus käyttöehtoja vastaan on tapahtunut, Selectamark saattaa ryhtyä toimenpiteisiin joita pitää sopivina, mukaanlukien  käyttöehtojen noudattamatta jättämisen käsittelyn aineellisena rikkomuksena, ja/tai ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin:

a)      ”www-sivun” ja/tai ”tietokannan” käyttöoikeuden joko väliaikainen tai lopullinen peruminen

b)      Varoituksen antaminen

c)       Oikeudellisten toimenpiteiden aloittaminen sinua vastaan vahingonkorvauksen saamiseksi kaikista kustannuksista ( mukaanlukien mutta ei rajoittuen kohtuullisiin hallinnollisiin ja oikeudenkäyntikuluihin), joita rikkomuksesi on aiheuttanut

d)      Muihin oikeudellisiin toimenpiteisiin ryhtyminen sinua vastaan

e)      Ilmoitus viranomaisille jos Selectamark katsoo sen aiheelliseksi.

6.2 Selectamark ei rajaa vastuuta toimistaan rikkomuksia vastaa näihin käyttöehtoihin.  Toimenpiteet, jotka on kuvattu näissä käyttöehdoissa eivät ole rajattuja, ja Selectamark saattaa ryhtyä muihin toimenpiteisiin, jotka katsoo tarpeelliseksi.

7.       Linkit

“www-sivu” saattaa sisältää linkkejä muille internet-sivustoille, joita Selectamark ei kontrolloi.  Linkit on tarjottu ainoastaan käyttäjien toiminnan helpottamiseksi.  Selectamark ei ole vastuussa näiden linkitettyjen sivujen sisällöstä tai luotettavuudesta, eikä välttämättä hyväksy mielipiteitä, joita niillä on esitetty tai organsisaatioita ja henkilöitä,  jotka ne ovat esittäneet Selectamarkista riippumatta.  Selectamark ei takaa, että nämä linkit ovat jatkuvasti toimivia, eikä Selectamark kykene valvomaan sivujen käytettävyyttä tai sitä  kuinka kyseisillä sivustoilla käsitellään henkilötietoja.

  1. Muut ehdot

8.1 Jos mikä tahansa näistä käyttöehdoista havaitaan lainvastaiseksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi minkä tahansa oikeusistuimen toimesta, muu osa käyttöehdoista on edelleenkin voimassa.

8.2 Vain sinä ja Selectamark ovat oikeutettuja täytäntöönpanemaan nämä käyttöehdot. Kolmas osapuoli ei voi toimeenpanna näitä käyttöehtoja minkään sopimuksen nojalla (Rights of Third Parties) Act 1999 tai muuten.

8.3 Nämä käyttöehdot muodostavat sopimuksen sinun ja Selectamarkin välillä ja korvaavat kaikki ennakkoehdot, takuut ja/tai esitykset kaikessa siinä laajuudessa minkä laki sallii

8.4 Nämä käyttöehdot on tehty Englannin ja Walesin lainsäädännön mukaan.  Tuomioistuimilla Englannissa ja Walesissa on ylin tulkintavalta näihin käyttöehtoihin liittyvissä erimielisyyksissä.

8.5 Selectamarkin laimimilyönnit olla käyttämättä näiden käyttöehtojen mukaisia oikeuksiaan eivät merkitse luopumista näistä oikeuksista ennenkuin Selectamark on kirjallisesti näin ilmoittanut

8.6 Nämä käyttöehdot ovat suomenkielinen käännös virallisista englanninkielisistä käyttöehdoista, joita on viimeksi päivitetty maanantaina 11.4.2011.  Viralliset englannikieliset käyttöehdot löydät tästä linkistä: https://www.secureassetregister.com/en-gb/terms