Turvallinen tietojen vaihto

Selectamark Plc on ottanut käyttöön toimintavat joiden avulla on mahdollista vaihtaa tietoa turvallisesti.  Nämä toimintavat koskevat kolmansia osapuolia seuraavien toimintojen osalta:

 • Omaisuuden merkitseminen tietoturvalliseen omaisuusrekisteriin
 • Merkityn omaisuuden haku tietoturvallisesta omaisuusrekisteristä
 • Omaisuuden merkitseminen joko kadonneeksi tai varastetuksi
 • Omaisuuden merkitseminen löydetyksi
 • Omistajan vaihtaminen tai omistajatietojen muu päivittäminen

Tietojen päivittäminen ja kyselyt ovat mahdollisia joko sähköisesti (esim. sähköposti ja internet),  manuaalisesti/( esim. postin välityksellä tai henkilökohtaisin tapaamisin), puhelimitse tai telefaxilla

Yleinen käyttöoikeus on rajoitettu:

 • Käyttäjätilin perustamiseen ja päivittämiseen
 • Omaisuuden rekisteröimiseen käyttäjätilille
 • Hakutoimintoihin omaisuusrekisterissä
 • Omaisuuden mekitsemiseen kadonneeksi tai  varastetuksi
 • Omaisuuden merkitsemiseen löydetyksi tai palautetuksi

Rekisteröidyn esineen/ omaisuuserän haltijan oikeudet ovat samat kuin käyttäjän oikeudet

Polisiiviranomaisen oikeudet on tietokannan käytössä on rajoitettu:

 • Hakutoimintoihin (esim.  hakukriteerinä DNA-koodi)

Rekisteröityminen

Rekisteröityminen tietokantaan on mahdollista seuraavilla tavoilla:

 • Online
 • Postin välityksellä

Selectamark Plc:n pyrkimyksenä on tallentaa postitse saapuneet rekisteröinnit tietokantaan niin nopeasti kuin mahdollista ja joka tapauksessa 10 päivän kuluessa rekisteröintilomakkeen saapumisesta.  Vuoden aikana on ruuhkahuippuja jolloin tuhansia rekisteröintipyyntöjä saapuu Selectamark Plc:lle, tuolloin on mahdollista, että rekisteröinti tietokantaan vie hieman pidemmän ajan kuin normaalisti.

Online-rekisteröinti tapahtuu välittömästi, mutta edellyttää että rekisteröijällä on hallussaan:

 • Kyseisen SelectaDNA-tuotteen pakkauskoodi
 • Kyseisen pakkauksen PiN-koodi

Tietoturvallinen information vaihto internetin välityksellä

Selectamark Plc. antaa ”kyllä” tai ”ei” vastauksen kysymykseen onko esine/ omaisuuserä xxxx rekisteröity kadonneeksi tai anastetuksi?  (xxxx on esineessä oleva koodi).

Selectamark Plc. antaa myös  ”kyllä” tai ”ei” vastauksen kysymykseen onko esine/ omaisuuserä xxxx rekisteröity yyyy:lle?  (xxxx on esineessä oleva koodi, yyyy juriidinen tai luonnollinen henkilö jolle kyseinen esine on rekisteröity).

Edellytys ylläolevien vastauksien saamiseksi on:

 • Kysyjällä on tarvittavat käyttöoikeudet
 • Kysyjän käyttämä puhelinnumero on rekisteröity kyseiselle kysyjälle

Selectamark Plc. tarjoaa poliisille ja muille turvallisuusviranomaisille pääsyn lisäinformaatioon koskien rekisteröityjä esineitä/ omaisuuseriä ja rekisteröityjä haltijoita kun:

 • Kyseinen virkamies on virkatehtävissä ja hänen käyttämänsä sähköpostiosoite on rekisteröity
 • Kun esineen/ omaisuuserän rekisteröity haltija on antanut luvan kyseessä olevan tiedon antamisesta viranomaiselle tai kun Iso-Britannian lainsäädäntö sitä edellyttää*

*Data Protection Act 1998 antaa erivapauden luovuttaa henkilöön liittyvää tietoa silloin kun tietoa käytetään rikoksen ehkäisyyn ja tutkintaan, tai epäillyn kiinniottoon ja syyttämiseen. (Section 29 - Crime and Taxation)

Luovutettava tieto rajoittuu rekisteröidyn omaisuuden haltijan nimeen, osoitteeseen, puhelinnumeroon ja sähköpostiosoitteeseen.  Selectamark Plc. ei anna yksityiskohtaista tietoa rekisteröidyistä esineistä/ omaisuuseristä.

Kriittisen tiedon vaihto emaililla:

Ei ole mahdollista

Kriittisen tiedon vaihto postitse

Osoite kriittisen tiedon vaihtamiselle on:

Selectamark Security Systems plc
1 Locks Court
429 Crofton Road
Locksbottom
Kent
BR6 8NL

Selectamark Plc. antaa ”kyllä” tai ”ei” vastauksen kysymykseen onko esine/ omaisuuserä xxxx rekisteröity kadonneeksi tai anastetuksi?  (xxxx on esineessä oleva koodi).

Selectamark Plc. antaa myös  ”kyllä” tai ”ei” vastauksen kysymykseen onko esine/ omaisuuserä xxxx rekisteröity yyyy:lle?  (xxxx on esineessä oleva koodi, yyyy juriidinen tai luonnollinen henkilö, jolle kyseinen esine on rekisteröity).

Edellytys ylläolevien vastauksien saamiseksi on:

 • Kysyjällä on tarvittavat käyttöoikeudet
 • Kirje on lähetetty osoitteesta joka on rekisteröity kysyjälle

Selectamark Plc. antaa lisätietoja rekisteröidystä esineestä/ omaisuuserästä ja sen haltijasta poliisiviranomaisille ja muille turvallisuusviranomaisille jos:

 • Esine/ omaisuuserä on rekisteröity kadonneksi tai varastetuksi, tai asian voidaan hyvällä syyllä olettaa olevan niin
 • Tieto lähetetään osoitteeseen joka on rekisteröity kysyjän osoitteeksi ja se voidaan tunnistaa poliisin tai muun turvallisuusviranomaisen osoitteeksi
 • Rekisteröity esineen/ onmaisuuserän haltija pytää luovuttamaan tiedon viranomaiselle tai laki edellyttää Selectamark Plc:tä tekemään niin.

Selectamark Plc ei luovuta rekisteröityyn esineeseen/ omaisuuserään ja sen haltijaan liittyviä tietoja kenellekkään muulle kuin sen haltijalle tai turvallisuusviranomaiselle.

Krittisen tiedon vaihto telefaxilla

Ei ole mahdollista

Kriittisen tiedon vaihto puhelimitse

Puhelinnumero tietosuojattuun tietokantaan on:

SelectaDNA & Selectamark LPS 1225 
+44 800 169 5373 tai +44 1689 860448 
Työaika ma - pe 09:00 - 17:00 GMT (11:00 - 19:00). Puheposti käytettävissä työajan ulkopuolella