Polityka Prywatności

W odniesieniu do Twoich danych osobowych pełnimy rolę Administratora. Jednak charakter danych, które zbieramy i przetwarzamy, oznacza, że mogą istnieć inne organizacje, które pełnią rolę administratorów. W takim przypadku mogą również powiadomić Cię o tym, jak obchodzą się z Twoimi danymi osobowymi.

Strony internetowe www.selectamark.co.uk; www.selectadna.co.uk; www.selectadna.com; oraz www.secureassetregister.com, www.bikeregister.com („strony internetowe”) są obsługiwane przez Selectamark Security Systems plc.

W tym zawiadomieniu używamy słowa „aktywa” w odniesieniu do przedmiotu, który zdecydowałeś się zarejestrować u nas w celu odnotowania jego własności.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące znaczenia lub zastosowania innych terminów w tym zawiadomieniu, skontaktuj się z nami w celu uzyskania wyjaśnień lub dalszych informacji.

Zbieramy dane osobowe od odwiedzających strony internetowe za pomocą formularzy on-line kiedy tworzysz konto w celu rejestracji swojego aktywa, kiedy chcesz dokonać zakupu i za każdym razem, gdy wysyłasz nam swoje dane e-mailem lub składasz zapytanie. Możesz odwiedzać strony internetowe bez rejestracji lub zakładania konta, jeśli jednak zdecydujesz się nie zakładać konta, możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze stron internetowych. Na przykład nie będziesz w stanie zarejestrować swojego aktywa.

Czasami dane osobowe przekazują nam również organizacje partnerskie, takie jak policja i inne organy publiczne, które dostarczyły Ci zestaw SelectaDNA lub zestaw BikeRegister i którym podałeś swoje dane. Możliwe, że otrzymałeś skróconą wersję tego oświadczenia o ochronie prywatności na karcie lub podobnym nośniku, gdy podałeś te dane.

Gromadzimy różne rodzaje danych osobowych. Na przykład poprosimy Cię o podanie informacji, takich jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail, abyś mógł zarejestrować się na stronach internetowych w celu ochrony swojego aktywa. Możesz również podać dodatkowe informacje, takie jak szczegóły dotyczące aktywów, które chronisz.

Jeśli chcesz utworzyć konto w celu dokonywania zakupów w witrynach internetowych, musisz podać nam dane osobowe, w tym dane karty kredytowej / debetowej. Możemy również prowadzić rejestr produktów zakupionych przez Ciebie na stronach internetowych.

Alternatywnie możesz zarejestrować zestaw SelectaDNA lub zestaw BikeRegister lub podać dodatkowe informacje o chronionych aktywach za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych znajdujących się w naszych zestawach do oznaczania aktywów lub za pośrednictwem naszej sieci firm partnerskich, które sprzedają nasze produkty na całym świecie.

Niektóre informacje o Twojej wizycie na stronach internetowych zbieramy automatycznie, w tym informacje uzyskane z plików cookie, Twój adres IP używany do połączenia komputera z Internetem, informacje o komputerze i połączeniu, takie jak typ i wersja przeglądarki; system operacyjny i platforma oraz pełny strumień kliknięć Uniform Resource Locators (URL), za pośrednictwem i z naszej strony internetowej (w tym data i godzina). Podczas niektórych wizyt możemy używać narzędzi programowych, takich jak JavaScript, do pomiaru i zbierania informacji o sesji, w tym czasów odpowiedzi strony, błędów pobierania, długości odwiedzin na określonych stronach, informacji o interakcji na stronie (takich jak przewijanie, kliknięcia i najechanie kursorem myszy) oraz metody używane do opuszczania strony.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

Kiedy tworzysz u nas konto lub konto jest tworzone dla Ciebie za pośrednictwem strony internetowej w celu zarejestrowania Twojego aktywa lub rejestracji zestawu SelectaDNA lub zestawu BikeRegister, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody.

Dokonując zakupu w serwisie internetowym, przetwarzamy Twoje dane osobowe na tej podstawie, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.

Przetwarzamy informacje o Twojej wizycie na stronie internetowej na podstawie tego, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (a mianowicie, aby zapewnić efektywne działanie naszej strony internetowej i uzyskać cenny wgląd w doświadczenie użytkownika).

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Twoich danych osobowych, a ujawnilibyśmy je wyłącznie w celu spełnienia wymogu prawnego lub żądania właściwego sądu, organu rządowego, regulatora, organu ścigania lub innego organu; następcom prawnym naszej działalności; dostawcom angażujemy się do przetwarzania danych w naszym imieniu, na przykład w celu wysłania i dostarczenia produktu (produktów) zakupionego(-ych) na stronie internetowej.

Nie przekazujemy Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których są zostały zgromadzone. Należy jednak pamiętać, że o ile nie poinformujesz nas inaczej, zarejestrowane u nas aktywa i powiązane z nimi dane osobowe będą przechowywane do momentu, gdy poinformujesz nas, że nie powinny być one przechowywane.

Masz prawo zażądać od nas dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych praw, skontaktuj się z nami lub zajrzyj na stronę internetową Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeśli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie danych, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, powiadamiając nas o tym.

Masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na temat sposobu lub zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępna jest pod adresem https://www.uodo.gov.pl/

Podanie nam danych osobowych nie jest wymogiem umownym ani prawnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy dokonujesz zakupu za pośrednictwem strony internetowej. Jeśli jednak nie podasz nam swoich danych osobowych, nie będziesz mógł zarejestrować konta ani swoich aktywów.