Polityka Wymiany Informacji

Selectamark wdrożył politykę wymiany bezpiecznych informacji. Obejmuje to strony trzecie:

rejestrowanie aktywów w bezpiecznym rejestrze aktywów
wyszukiwanie aktywów w bezpiecznym rejestrze aktywów
zgłaszanie aktywów jako zagubionych lub skradzionych
raportowanie znalezionych zasobów
przenoszenie własności lub w inny sposób aktualizowanie informacji o własności
Polityka wymiany informacji obejmuje bezpieczne informacje przekazywane elektronicznie (np. Pocztą elektroniczną i internetem), fizycznie (np. Pocztą lub osobiście), telefonicznie i faksem.

Dostęp ogólnego użytkownika jest ograniczony do:

tworzenie i aktualizowanie swojego konta
rejestrowanie aktywów w bezpiecznym rejestrze aktywów
wyszukiwanie aktywów w bezpiecznym rejestrze aktywów
zgłaszanie aktywów jako zagubionych lub skradzionych
raportowanie znalezionych zasobów
Dostęp zarejestrowanego posiadacza jest ograniczony do tego, do czego ograniczony jest ogólny użytkownik.

Dostęp funkcjonariusza policji jest ograniczony do:

wyszukiwanie aktywów w bezpiecznym rejestrze aktywów
Rejestracja

Rejestracje w bazie danych są akceptowane w następujący sposób:

online
pocztą
Selectamark dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej wprowadzić rejestracje pocztowe do bazy danych, aw każdym razie w ciągu 10 dni od ich otrzymania. W ciągu roku zdarzają się okresy, w których otrzymywane są dosłownie tysiące formularzy rejestracyjnych i aby zapewnić dobre procedury bezpieczeństwa i jakość wprowadzanych danych, możliwe są niewielkie zaległości.

Z drugiej strony rejestracje online są natychmiastowe, ale wymagają udostępnienia:

kod zestawu
zestaw pinów
Wymiana bezpiecznych informacji przez Internet

Selectamark udzieli odpowiedzi „tak” lub „nie” na pytanie „Czy aktywa xxxx są zarejestrowane jako zgubione lub skradzione?” (gdzie xxxx to numer rejestracyjny środka trwałego oznaczony na aktywie) do generalnego pytającego.

Selectamark udzieli również odpowiedzi „tak” lub „nie” na pytanie „Czy xxxx jest zarejestrowanym posiadaczem aktywów xxxx?” (gdzie xxxx to numer rejestracyjny środka trwałego) do osoby pytającej, podając:

pytający ma odpowiednie uprawnienia dostępu, i
numer telefonu wybrany w celu skontaktowania się z pytającym jest zarejestrowanym numerem telefonu kontaktowego dla tego pytającego
Selectamark zapewni również funkcjonariuszom policji i organów ścigania dostęp do dodatkowych informacji o majątku i zarejestrowanym posiadaczu, jeśli:

Policja lub funkcjonariusz organów ścigania jest obecnie funkcjonariuszem policji z zarejestrowanym oficjalnym adresem e-mail policji, oraz
zarejestrowany posiadacz wyraził zgodę na przekazanie informacji funkcjonariuszom organów ścigania LUB Selectamark jest w inny sposób prawnie zobowiązany do ujawnienia tych informacji. *
Ustawa o ochronie danych z 1998 r. (Ustawa) zawiera wyjątek, który zezwala organizacjom na ujawnianie danych osobowych w celu zapobiegania przestępstwom lub ich wykrywania, bądź też łapania i ścigania podejrzanego (sekcja 29 - Przestępczość i podatki).

Takie informacje będą ograniczone do nazwy zarejestrowanego właściciela, adresu, telefonu i kontaktowego adresu e-mail. Selectamark nie podaje szczegółów zarejestrowanych aktywów.

Wymiana bezpiecznych informacji pocztą elektroniczną

Niedostępne.

Wymiana bezpiecznych informacji pocztą

Reklamowany adres do bezpiecznego rejestru aktywów to:

Selectamark Security Systems plc
1 Sąd zamków
429 Crofton Road
Locksbottom
Kent
BR6 8NL

Selectamark udzieli odpowiedzi „tak” lub „nie” na pytanie „Czy aktywa xxxx są zarejestrowane jako zgubione lub skradzione?” (gdzie xxxx to numer rejestracyjny środka trwałego oznaczony na aktywie) do generalnego pytającego.

Selectamark udzieli również odpowiedzi „tak” lub „nie” na pytanie „Czy xxxx jest zarejestrowanym posiadaczem aktywów xxxx?” (gdzie xxxx to numer rejestracyjny środka trwałego) do osoby pytającej, podając:

pytający ma odpowiednie uprawnienia dostępu, i
list jest wysyłany na adres zameldowania
Selectamark dostarczy funkcjonariuszom organów ścigania dodatkowe informacje na temat składnika aktywów i zarejestrowanego posiadacza, jeżeli:

zasób, którego dotyczą szczegóły, został zarejestrowany (lub przypuszczalnie) zgubiony lub skradziony
informacje są dostarczane na adres zameldowania, a adres ten jest uznawany za posterunek policji lub inny tego rodzaju organ ścigania, oraz
zarejestrowany posiadacz wyraził zgodę na dostarczenie informacji przez funkcjonariuszy organów ścigania lub w innym przypadku Selectamark jest prawnie zobowiązany do udostępnienia informacji.
Selectamark nie zapewni nikomu poza zarejestrowanym posiadaczem lub funkcjonariuszem organów ścigania dostępu do żadnych bezpiecznych informacji o majątku lub posiadaczach.