Tjenestenivå

Gjennomsnittstiden for behandlinger av forespørsler mottatt hos Selectamark er:

 

 • Telefon – 2 arbeidsdager
 • Post – 3 arbeidsdager
 • E-post – 2 arbeidsdager
 • Internett – 2 arbeidsdager

Gjennomsnittlig tid for å behandle informasjon registrert via:

 • Telefon – n/a
 • Post – 5 arbeidsdager (bulk forsendelser 4 uker)
 • E-post – n/a
 • Internett – umiddelbart

Perioden for å fastslå servicegraden nevnt over er 3 måneder

Priser

Priser for medlemmer

 

 • Registrering av eiendeler og eller brukere – GRATIS via online konto
 • Endre eierskapsdetaljer – GRATIS via online konto
 • Rapportere eiendeler som tapt eller stjålet – GRATIS via online konto
 • Sjekke informasjon i databasen – GRATIS via online konto
 • Kansellere bruker/eiendel registrering – GRATIS via online konto

Priser for Politimyndigheter

 • Gjøre oppslag i databasen - GRATIS