Vilkår for utveksling av sikker informasjon

Selectamark har implementert vilkår for utveksling av sikker informasjon. Dette dekker også tredje part.

 • Registrere eiendeler i “the secure asset register”
 • Søke etter eiendeler i "the secure asset register"
 • Rapportere eiendeler som stjålet eller tapt
 • Rapportere eiendeler som funnet
 • Overføre eierskap eller oppdatere informasjon om eierskap.

Denne policy for utveksling av informasjon dekker elektronisk overført sikker informasjon (f.eks. via e-post og internett) fysisk (f.eks. ved post eller person), ved telefon og eller faks.

En generell brukertilgang skal være begrenset til:

 • Opprette og oppdatere sin konto.
 • Registrere eiendeler i secure asset register.
 • Søke etter eiendeler i secure asset register.
 • Rapportere eiendeler som tapt eller stjålet.
 • Rapportere eiendeler som gjenfunnet.

En registrert brukers tilgang skal være begrenset til det er en generell bruker har tilgang til.

Politimyndigheters tilgang er begrenset til:

 • Søke etter eiendeler i secure asset register

Registrering

Registreringer i databasen er tillatt ved hjelp av følgende metoder:

 • Online
 • Post

Selectamark oppfordrer til å foreta registreringer per post så raskt som mulig inn i databasen og i alle tilfeller innenfor 10 dager etter mottak. Det finnes tilfeller gjennom et kalenderår der tusenvis av registreringer mottas samtidig, og for å sikre gode sikkerhetsprosedyrer og kvalitet på dataregistreringer, kan en mindre ventetid på behandling forekomme.

Alternativt kan du gjøre online-registreringer i samtid, men det kreves at du har tilgang til din:

 • Kit kode
 • Kit Pin

Utveksling av sikker informasjon via internett

Selectamark vil sørge for et ja\"" eller \""nei\"" svar til spørsmålet \""er eiendelen xxxx registrert som tapt eller stjålet?\ "" (hvor xxxx er eiendelens registreringsnummer merket på eiendelen) for en generell forespørsel.

Selectamark vil også sørge for et ja\"" eller \""nei\"" svar til spørsmålet \""er  xxxx registrert som bruker av eiendel xxxx?\ "" (hvor xxxx er eiendelens registreringsnummer merket på eiendelen) for en forespørsel forutsatt:

 • Den som forepør har de korrekte tilganger.