Vilkår og betingelser

Klik her for at trykke

Din brug af Selectamarks Sikre Fordelsregister ("Register"), tilgængeligt fra https://www.secureassetregister.com/da_DK/("Hjemmeside") er underkastet disse vilkår og betingelser ("Vilkår og betingelser"). Disse vilkår og betingelser bør læses sideløbende med og er en tilføjelse til vores meddelelse om privatliv https://www.secureassetregister.com/da_DK/privacy. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt, og tryk en kopi, som du for fremtiden kan slå op i. Ved at bruge registret og/eller hjemmesiden erklærer du dig enig i, at du har læst, forstået og er enig i disse vilkår og betingelser og meddelelsen om privatliv (som ændret fra gang til gang). Hvis en bruger ikke accepterer disse vilkår og betingelser, bør han/hun forlade hjemmesiden øjeblikkelig og bør ikke oprette en konto til registret.

Selectamark kan til enhver tid uden meddelelse revidere disse vilkår og betingelser for at efterkomme loven eller for at imødekomme vores skiftende forretningskrav. Alle opdateringer eller ændringer vil blive bekendtgjort på hjemmesiden. Det er dit ansvar regelmæssigt at efterse vilkårene og betingelserne, hvis der er nogen ændringer. Ved at fortsætte med at gå ind på hjemmesiden og/eller at bruge registret erklærer du dig enig i at være bundet af vilkårene for disse opdateringer og ændringer.


 1. Om os
  • 1.1 Selectamark Sikkerhedssystemer, offentligt A/S (omtalt i disse vilkår og betingelser som "Selectamark", "vi" eller "os") er et firma indregistreret i England og Wales, hvis indregistreringsnummer er 010242801, og hvis indregistrerede adresse er 1 Locks Court, 429 Crofton Road, Locksbottom, Kent, BR6 8NL U.K. Vores momsnummer er GB 512 8043 77.
  • 1.2 Skulle du have nogen spørgsmål om disse vilkår og betingelser eller ønske at kontakte os af nogen som helst grund, så brug venligst kontakt- informationen anført nedenfor:

 2. Din brug af registret og/eller hjemmesiden
  • 2.1 Hjemmesiderne er ikke beregnet til børn. Ved at bruge hjemmesiden og/eller registret bekræfter du, at du er 18 år gammel eller ældre, eller at du bruger hjemmesiden og/eller registret med samtykke fra og under opsyn af en af forældrene eller en værge.
  • 2.2 Du er enig i kun at bruge hjemmesiden og/eller registret til lovlige formål og på en måde, som ikke krænker nogen anden eller begrænser eller hæmmer nogen andens brug og nydelse af hjemmesiden og/eller registret.
  • 2.3 Du er ansvarlig for præcisionen i den information, der er indeholdt i registret, og vi vil ikke være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen unøjagtigheder. Vi har sørget for en administrationsservice ("Din konto"), hvor du til enhver tid kan efterse dine personlige oplysninger for at sikre, at de er korrekte og gældende. Du vil kunne opdatere, rette, ændre eller fjerne unøjagtige oplysninger. Hvis du ikke har adgang til en computer, kan du kontakte os på adressen nedenfor for at bede om, at dine oplysninger bliver opdateret, rettet eller slettet
  • 2.4 Du har tilladelse til at downloade og trykke indhold af hjemmesiden og/eller registret udelukkende til dine egne interne forretningsformål og/eller personlig brug. Indhold af hjemmesiden og/eller registret må ikke kopieres eller reproduceres, bruges eller på anden måde behandles af nogen anden grund. Du er ikke berettiget til at ændre eller gendistribuere indholdet af denne hjemmeside og eller registret eller reproducere, linke, frame eller dybdelinke til det på nogen anden hjemmeside uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse. Du er ikke berettiget til at bruge indholdet af hjemmesiden og/eller registret til kommerciel udnyttelse under nogen omstændigheder.

 3. Intellektuel ejendomsret
  • 3.1 med hensyn til forholdet mellem dig og os ejer vi al nuværende og fremtidig copyright, registrerede og uregistrerede varemærker, designrettigheder, uregistrerede designs, databaserettigheder og alle andre nuværende og fremtidige intellektuelle ejendomsrettigheder og rettigheder med karakter af intellektuelle ejendomsrettigheder, der eksisterer i eller i forbindelse med hjemmesiden eller registret ("Intellektuel ejendomsret"). Materiale, som ejes af Selectamark, på disse hjemmesider inklusive tekst og billeder må ikke trykkes, kopieres, reproduceres, downloades, slås op, udstilles, ændres, genbruges, udsendes eller transmitteres på nogen måde undtagen til brugerens egen personlige, ikke kommercielle brug. Tilladelse til nogen anden slags brug skal indhentes fra Selectamark.
  • 3.2 Hvis nogen intellektuel ejendomsret tilfalder dig, enten ifølge loven eller på anden måde, overdrager du herved til os al ret, titel og interesse (enten ifølge loven eller som juridisk kompetent) med hensyn til sådan intellektuel ejendomsret over hele verden absolut i den fuldest mulige udstrækning, inklusive absolut alle fornyelser og udvidelser af en sådan intellektuel ejendomsret. Uden betingelser og uigenkaldeligt giver du afkald på absolut alle moralske rettigheder, du måtte have enten nu eller for fremtiden, som eksisterer på eller i forbindelse med hjemmesiden og/eller registret.
  • 3.3 Du indvilliger i at fuldbyrde og gøre alle sådanne gerninger, dokumenter, handlinger og ting, som vi med rimelighed måtte forlange for at overdrage enhver intellektuel ejendomsret til os for at udføre det tilsigtede formål med disse vilkår og betingelser eller for at etablere, fuldende, bevare eller håndhæve vores rettigheder ifølge disse vilkår og betingelser.

 4. Vores ansvar over for dig
  • 4.1 Mens Selectamark prøver hårdt at sikre, at hjemmesiden og registret fungerer korrekt og er så nøjagtige som muligt, vil dette ikke altid kunne opnås, og derfor gælder den følgende fraskrivelse,.
  • 4.2 Hjemmesiden og/eller registret leveres "som beset", uden at der er lavet nogen repræsentation eller anbefaling, og uden garanti af nogen slags, hvad enten den er udtrykt eksplicit eller implicit, omfattende, men ikke begrænset til, de underforståede garantier for tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, forenelighed, ikke-hindring, nøjagtighed og sikkerhed. Selectamark garanterer ikke eller hævder ikke, at indholdet og/eller faciliteterne, der er disponible eller tilgængelige via hjemmesiden og/eller registret altid vil være præcise, fuldstændige eller gyldige, eller at adgang til hjemmesiden og/eller registret vil være uafbrudt. Vi forbeholder os retten til at tilbagetrække eller fjerne den service, som vi yder på hjemmesiden og/eller i registret uden varsel.
  • 4.3 Vi udelukker alle repræsentationer, garantier, betingelser og frister, der er udtrykkelige eller implicitte i lov, sædvaneret eller på anden måde i videste udstrækning tilladt ved en lov. Selectamark accepterer intet ansvar for noget specielt, indirekte, tilfældigt, følgende eller økonomisk tab, hvordan det end er begrundet, der opstår af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser eller af brugen eller den manglende evne til at bruge hjemmesiden og/eller registret.
  • 4.4 At gå ind på hjemmesiden og/eller registret og downloading af materiale fra dem sker helt på brugerens eget ansvar. Vi bestemmer indholdet på hjemmesiden og/eller i registret i god tro, men giver ingen garanti eller forestilling om, at indholdet er præcist, fuldstændigt eller aktuelt, eller at hjemmesiden og/eller registret ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder. Brugeren og ikke Selectamark vil være helt ansvarlig for brugen af indholdet på hjemmesiden og/eller registret, og en sådan brug er helt på brugerens ansvar. Mens vi tager fornuftige forholdsregler for at forhindre eksistensen af computervirus og/eller andre skadelige programmer på hjemmesiden og/eller registret, accepterer vi ikke noget ansvar for nogen resulterende skade på software eller computersystemer og/eller noget resulterende tab af data, selv om Selectamark er blevet underrettet om muligheden af en sådan skade..
  • 4.5 Intet i disse vilkår og betingelser skal begrænse vores ansvar for personlig skade eller død.

 5. bruger-id'er og passwords
  • 5.1 Alle brugere og operatører skal underrettes om deres ansvar i forbindelse med sikkerheden af deres bruger-id og adgangskoder. Dette skal omfatte:
   • (a) at holde adgangskoder fortrolige
   • (b) ikke at dele deres adgangskode og bruger-id eller adgang til det sikre fordelsregister med andre
   • (c) ikke at bruge den samme adgangskode, som de bruger til andre formål (fx personlige bankforretninger)
   • (d) at skifte adgangskoder, hvis de tror, at de er blevet bragt i fare, og der er behov for at underrette fordelsregistreringsfirmaet (denne sætning hænger grammatisk ikke sammen p engelsk)
   • (e) ikke at bruge automatiske log-på-faciliteter, som automatisk registrerer bruger-id og/eller adgangskode(r).
   • (f) ikke at efterlade udstyr, der er logget på det sikre fordelsregister, uden opsyn..

  • 5.2 Det skal kræves af alle brugere og operatører, at de angiver, at de accepterer disse ansvar, før de får tilladt adgangs- privilegier, og dette skal registreres af fordelsregistreringsfirmaet.

 6. Ophør og afslutning
  • 6.1 Vi vil bestemme, under vores diskretion, om der er forekommet et brud på disse vilkår og betingelser ved din brug af hjemmesiden og/eller registret. Når der er sket et brud på disse vilkår og betingelser, kan vi handle sådan, som vi anser for passende, inklusive at behandle den manglende opfyldelse som et materielt brud og/eller at foretage alle eller nogle af de følgende handlinger:
   • Øjeblikkelig, midlertidig eller permanent tilbagetrækning af din ret til at bruge hjemmesiden og/eller registret.
   • Udsendelse af en advarsel til dig.
   • Sagsanlæg mod dig med henblik på tilbagebetaling af alle omkostninger på en erstatningsbasis (inklusive, men ikke begrænset til rimelige administrative og retslige omkostninger), der resulterer af overtrædelsen
   • Yderligere retslige skridt mod dig..
   • Afsløring af sådan information til myndigheder, der håndhæver loven, når vi har rimelig grund til at føle, at det er nødvendigt.
  • 6.2 Vi udelukker ansvar for handlinger udført som reaktion på overtrædelse af disse vilkår og betingelser. Reaktionerne beskrevet i disse vilkår og betingelser er ikke begrænsede, og vi kan udføre alle andre handlinger, som vi med rimelighed anser for passende.

 7. Links
  • Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider, som Selectamark ikke har nogen kontrol over. Sådanne links leveres udelukkende til fordel for brugerne. Selectamark er ikke ansvarlig for de linkede hjemmesiders indhold eller pålidelighed og anbefaler ikke nødvendigvis de synspunkter, der udtrykkes på dem eller inden for den organisation eller de personer, der leverer dem, på nogen måde. Selectamark garanterer ikke, at disse link vil virke hele tiden, og vi har ingen kontrol over adgangen til de linkede sider eller nogen brug, som tredjepart gør af personlige data.

 8. Andre vigtige vilkår
  • 8.1 Hvis nogen af disse vilkår og betingelser af nogen domstol med kompetent domsmyndighed bliver kendt ulovlige, ugyldige eller umulige at håndhæve, skal resten af disse vilkår og betingelser forblive i fuld kraft og virkning.
  • 8.2 Kun I og vi skal være berettigede til at håndhæve disse vilkår og betingelser.. Ingen tredjepart skal være berettiget til at håndhæve nogen af disse vilkår og betingelser, hvad enten det er i kraft af kontrakterne (Tredjeparts rettigheder) Lov 1999 eller på anden måde..
  • 8.3 Disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem jer og os og erstatter alle tidligere vilkår, betingelser, garantier og/eller repræsentationer, også enkeltvis, i det fulde omfang, der er tilladt af loven.
  • 8.4 Disse vilkår og betingelser vil være bestemt og udformet i overensstemmelse med Englands og Wales' love. Englands og Wales' domstole skal have udelukkende domsmyndighed over enhver sag eller uenighed, der opstår af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser.
  • 8.5 Selectamarks undladelse af at udøve nogen ret under disse vilkår og betingelser vil ikke udgøre et afkald på en sådan ret, undtagen hvis det udtrykkeligt fastsættes skriftligt af Selectamark.

  Disse vilkår og betingelser blev sidst opdateret den mandag 11 april 2011.