Politik for udveksling af oplysninger

Selectamark har implementeret en politik for udveksling af sikre oplysninger. Følgende dækker tredjemand: 

 • Registrering af værdier i registeret over sikrede værdier
 • Søgning efter værdier i registeret over sikrede værdier
 • Rapportering om mistede eller stjålne værdier
 • Rapportering om fundne værdier
 • Overdragelse af ejendomsretten eller anden opdatering af oplysninger om ejendomsretten

Politikken om udveksling af oplysninger dækker sikre oplysninger overført elektronisk (f.eks. via e-mail og internet), fysisk (f.eks. pr. post eller personligt), telefonisk eller pr. fax.

En almindelig brugers adgang er begrænset til:

 • Oprettelse og opdatering af konto
 • Registrering af værdier i registeret over sikrede værdier
 • Søgning efter værdier i registeret over sikrede værdier
 • Rapportering om mistede eller stjålne værdier
 • Rapportering om fundne værdier

En registreret besidders adgang er begrænset på samme måde som en almindelig brugers adgang.

En politibetjents adgang er begrænset til:

 • Søgning efter værdier i registeret over sikrede værdier

Registrering

Der kan anvendes følgende metoder til registrering i databasen:

 • online
 • pr. post

Selectamark bestræber sig på at indlæse registreringer pr. post i databasen så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden 10 dage efter modtagelsen. På visse tider af året modtager vi tusindevis af registreringsformularer, og da vi ønsker at garantere gode sikkerhedsprocedurer og korrekt dataindtastning, kan der opstå mindre flaskehalse.

Online-registreringer sker derimod straks, men de kræver dog, at du har følgende ved hånden:

 • Kit-kode
 • Kit-PIN 

Udveksling af sikre oplysninger via internettet

Selectamark svarer "ja" eller "nej" på spørgsmålet "Er værdigenstanden xxxx registreret som mistet eller stjålet?" (xxxx er det registreringsnummer, der er anført på værdigenstanden), fra en generel forespørger.

Selectamark svarer også "ja" eller "nej" på spørgsmålet "Er xxxx registreret bruger af værdigenstanden xxxx?" (xxxx er det registreringsnummer, der er anført på værdigenstanden), fra en forespørger , såfremt: 

 • the enquirer has appropriate access privileges, and
 • det telefonnummer, der ringes til for at kontakte forespørgeren, er det registrerede kontakttelefonnummer for denne forespørger

Selectamark giver også adgang til yderligere oplysninger om værdigenstanden og den registrerede ejer til politibetjente/ordenshåndhævere, hvis:

 • politibetjenten/ordenshåndhæveren er i tjeneste med en registreret officiel e-mail-adresse for politiet, og
 • den registrerede besidder har accepteret, at oplysningerne gives til ordenshåndhævere ELLER Selectamark på anden vis i henhold til loven er forpligtet til at frigive oplysningerne.*

Der findes en undtagelse i Data Protection Act 1998 (loven om databeskyttelse), som tillader organisationer at udlevere personlige oplysninger med det formål at forhindre eller opdage en forbrydelse eller pågribe og retsforfølge en mistænkt (afsnit 29 – Forbrydelse og skat).

Disse oplysninger er begrænset til navn på registreret besidder, adresse, telefonnummer og kontakt-e-mail. Selectamark udleverer ikke oplysninger om registrerede værdigenstande.

Udveksling af sikre oplysninger pr. e-mail

Ikke relevant.

Udveksling af sikre oplysninger pr. post

Den oplyste adresse til registeret over sikrede værdier er:

UniSecure
UniSecure
Porthusvej 7C
3490 Kvistgård
Danmark
BR6 8NL

Selectamark svarer "ja" eller "nej" på spørgsmålet "Er værdigenstanden xxxx registreret som mistet eller stjålet?" (xxxx er det registreringsnummer, der er anført på værdigenstanden), fra en generel forespørger

Selectamark svarer også "ja" eller "nej" på spørgsmålet "Er xxxx registreret bruger af værdigenstanden xxxx?" (xxxx er det registreringsnummer, der er anført på værdigenstanden), fra en forespørger , såfremt: 

 • forespørgeren har de nødvendige adgangsprivilegier, og
 • brevet er sendt til den pågældende forespørgers registrerede adresse

Selectamark giver yderligere oplysninger om værdigenstanden og den registrerede ejer til ordenshåndhævere, såfremt: 

 • den værdigenstand, som oplysningerne vedrører, er registreret som (eller menes at være) mistet eller stjålet,
 • oplysningerne gives til forespørgerens registrerede adresse, som anerkendes som værende en politistation eller en tilsvarende ordenshåndhævende institution, og
 • den registrerede besidder har accepteret, at oplysningerne, der gives af ordenshåndhævere eller af Selectamark, i modsat fald kunne kræves udleveret i henhold til loven.

Selectamark giver ikke andre end den registrerede besidder eller ordenshåndhævere adgang til sikre oplysninger om værdigenstandene eller ejerne.

Udveksling af sikre oplysninger pr. fax

Ikke relevant.

Udveksling af sikre oplysninger pr. telefon

De anførte telefonnumre til registeret over sikrede værdier er:

UniSecure 
Tlf. nr. 69901818 
Kontoråbningstid 8:30.00-15:30 (mandag-fredag undtagen helligdage). Telefonsvarer uden for åbningstiden.

www.cykelregister.dk 
Mailadressen blev ikke fundet 
Office hours 9.00-5:00pm (Monday-Friday excluding Bank Holidays). Voicemail available during out of office hours.

Selectamark svarer "ja" eller "nej" på spørgsmålet "Er værdigenstanden xxxx registreret som mistet eller stjålet?" (xxxx er det registreringsnummer, der er anført på værdigenstanden), fra en generel forespørger

Selectamark svarer "ja" eller "nej" på spørgsmålet "Er xxxx registreret besidder af værdigenstand xxxx?" ( xxxx er det registreringsnummer, der er anført på værdigenstanden), fra en forespørger , såfremt: 

 • forespørgeren har de nødvendige adgangsprivilegier, og
 • det telefonnummer, der ringes til for at kontakte forespørgeren, er det registrerede kontakttelefonnummer for denne forespørger 

Selectamark giver ikke andre end den registrerede besidder eller ordenshåndhævere adgang til sikre oplysninger om værdigenstandene eller ejerne.