Služby

Priemerná doba pre poskytnutie informácii

 • telefon - 2 pracovné dni
 • pošta - 3 pracovné dni
 • e - mail - 2 pracovné dni
 • internet - 2 pracovné dni

Priemerná doba pre spracovanie poskytnutých informácií

 • telefón - 4 dni
 • pošta - 5 dní (individuálne zásielky) - 4 týždne (hromadné zásielky)
 • e - mail - 4 dni
 • internet - immediate

Obdobie pre vyhodnotenie úrovne služieb sú 3 mesiace

Poplatky

Poplatky pre verejnosť

 • registrácia majetku a / alebo uživateľov - zdarma prostredníctvom on-line účtu
 • zmena detailov vlastníctva - zadarma prostredníctvom on-line účtu
 • nahlásenie straty alebo odcudzenie majetku - zdarma prostredníctvom on-line účtu
 • kontrola informácie obsiahnutej v databáze - zdarma prostredníctvom on-line účtu
 • zrušenie registrácie uživateľa / majetku - zdarma prostredníctvom on-line účtu

Poplatky pre políciu a iné orgány

 • Kontrola informácie obsiahnutej v databáze - zdarma