Noteikumi un nosacījumi

Ja izmantojat Selectamark Mājas Lapu Secure Asset Register (pieejama vietnē https://www.secureassetregister.com) un tās pakalpojumu reģistrēt marķētos īpašumus (turpmāk tekstā “Mājas Lapa"), Jūs Piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem. Šie noteikumi un nosacījumi daļa no mūsu konfidencialitātes politikas. Rūpīgi izlasiet šos noteikumus un izdrukājiet kopiju turpmākai lietošanai. Izmantojot Mājas Lapu Secure Asset Register, Jūs piekrītat, ka esat izlasījis, sapratis un piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī konfidencialitātes politikai (kas laiku pa laikam tiek grozīta). Ja lietotājs nepieņem šos noteikumus un nosacījumus, viņam nekavējoties jāpamet šī Mājas Lapa un viņam nevajadzētu izveidot kontu šajā Mājas Lapā.


Selectamark jebkurā laikā bez brīdinājuma var pārskatīt šos noteikumus un nosacījumus, lai izpildītu kāda likuma prasības vai izpildītu mūsu mainīgās biznesa prasības. Visi atjauninājumi vai labojumi tiks publicēti Mājas Lapā. Pēc jebkādām izmaiņām, Jums jāpārskata šie noteikumi un nosacījumi. Turpinot izmantot Mājas Lapu, Jūs piekrītat ievērot šo noteikumu un nosacījumu atjauninājumu vai labojumu prasības.


1. Par mums

1.1. Selectamark Security Systems plc (šajos noteikumos un nosacījumos minēti kā "Selectamark", "mēs" vai "mums") ir uzņēmums, kas reģistrēts Anglijā un Velsā, tā reģistrācijas numurs ir 010242801 un tā juridiskā adrese ir 1 Locks Court, 429 Crofton Road, Locksbottom, Kent, BR6 8NL U.K. Mūsu PVN maksātāja numurs ir GB 512 8043 77.

1.2. Ja jums ir kādi jautājumi par šiem noteikumiem un nosacījumiem vai vēlaties ar mums sazināties citu iemeslu dēļ, lūdzu, izmantojiet tālāk norādīto kontaktinformāciju:

 • Pa pastu: 1 Locks Court, 429 Crofton Road, Locksbottom, Kent, BR6 8NL U.K vai Mārupes novads, Mārupe, Kabiles iela 65-3, LV-2167
 • E-pastā: [email protected] vai [email protected]

2. Mājas Lapas Secure Asset Register izmantošana

2.1. Mājas Lapa nav paredzēta bērniem. Izmantojot Mājas Lapu, Jūs apstiprināt, ka esat 18 gadu vecs vai vecāks, vai arī, ka izmantojat Mājas Lapu ar vecāku vai aizbildņa piekrišanu un vecāku vai aizbildņa uzraudzībā.

2.2. Jūs piekrītat izmantot Mājas Lapu tikai likumīgiem mērķiem un tikai tādā veidā, kas nepārkāpj nevienu citu personu tiesības, vai neierobežo, neaizliedz citu Mājas Lapu izmantošanu.

2.3. Jūs esat atbildīgs par Mājas Lapā Secure Asset Register Jūsu pašu ievadītās informācijas precizitāti, un mēs neesam atbildīgi kā arī neuzņemamies atbildību pret Jums vai trešajām personām par Jūsu ievadītās informācijas neprecizitātēm. Mēs nodrošinām Jūs konta administrēšanas pakalpojumu ("Jūsu konts"), kur Jūs jebkurā laikā varat pārskatīt savu personisko informāciju, lai pārliecinātos, ka tā ir pareiza un aktuāla. Jūs varēsit atjaunināt, labot, mainīt vai dzēst neprecīzas ziņas. Ja Jums nav pieejas datoram, varat sazināties ar mums, izmantojot tālāk norādīto adresi, lai pieprasītu, ka Jūsu dati tiktu atjaunināti, laboti vai dzēsti.

2.4. Jums ir atļauts lejupielādēt un drukāt saturu no Mājas Lapas Secure Asset Register tikai Jūsu personīgās uzņēmējdarbības un / vai personīgai lietošanai. Mājas Lapas saturs nedrīkst tikt kopēts, reproducēts vai izmantots jebkādam citam nolūkam. Jums nav tiesību mainīt vai izplatīt šīs Mājas Lapas saturu kā arī pavairot tās saturu, norādīt ar saiti uz jebkuru citu Mājas Lapu, vai citādi saistīt to ar jebkuru citu Mājas Lapu bez mūsu izteiktas rakstiskas atļaujas. Jums nekādā gadījumā nav tiesību izmantot Mājas Lapas saturu komerciālai izmantošanai.

3. Intelektuālā īpašuma tiesības

3.1. Starp mums un Jums, kamēr izmantojat Mājas Lapu Secure Asset Register, tiek noteikts, ka mums pieder visas esošās un nākotnes autortiesības, reģistrētas un nereģistrētas preču zīmes, dizaina tiesības, nereģistrēti dizainparaugi, tiesības uz datubāzēm un visas citas esošās un nākotnes intelektuālā īpašuma tiesības un tiesības intelektuālā īpašuma tiesību jomā, kas pastāv vai ir saistītas ar Mājas Lapu ("IĪT"). Šajā Mājas Lapā, tostarp tekstā un attēlos, Selectamark piederošs materiāls nedrīkst tikt drukāts, kopēts, reproducēts, atkārtoti publicēts, lejupielādēts, izziņots, parādīts, modificēts, atkārtoti izmantots, pārraidīts vai nosūtīts jebkādā citā veidā, izņemot lietotāja personīgām nekomerciālām vajadzībām. Atļauja jebkuram citam izmantošanas veidam jāsaņem no Selectamark.

3.2. Ja Jums ir kādas IĪT, kas noteiktas tiesību aktos vai kā citādi, ar šo mēs visur, cik iespējams, piešķiram sev visas tiesības (juridiskas un citas) uz šīm IĪT visā pasaulē, ieskaitot jebkurus šo IĪT atjauninājumus un paplašinājumus. Jūs bez nosacījumiem un neatgriezeniski atsakāties no jebkādām tiesībām, kas Jums pieder šobrīd vai nākotnē var piederēt, ja lietojiet Mājas Lapu.

3.3. Jūs piekrītat aizpildīt un (vai) izveidot dokumentus, aktus, kā arī veikt citas darbības, ko mēs pamatoti varam Jums pieprasīt, lai mēs sev varētu piešķirt jebkādas IĪT, kas nepieciešamas, lai izpildītu šo noteikumu un nosacījumu prasības, kā arī lai izveidotu, pilnveidotu, saglabātu un izpildītu mūsu tiesības saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem.

4. Mūsu atbildība pret Jums

4.1. Laikā kamēr Selectamark cenšas pārliecināties, ka Mājas Lapa darbojas pareizi un pēc iespējas precīzāk, tā ne vienmēr būs pieejama, tāpēc tiek piemērota šāda atruna.

4.2. Mājas Lapa tiek pasniegta tāda “kāda tā ir”- bez jebkādas pārstāvības vai apstiprinājuma un bez jebkādas tiešas vai netiešas garantijas, ieskaitot, netiešas garantijas, kvalitāti, piemērotību konkrētam mērķim, saderību, pārkāpumiem, precizitāti un drošību. Selectamark negarantē vai nenorāda, ka saturs un (vai) iespējas, kas pieejamas vai pieejamas caur Mājas Lapu, vienmēr būs precīzs, pilnīgs vai aktuāls, un ka piekļuve Mājas Lapai būs nepārtraukta. Mēs paturam tiesības atsaukt vai grozīt mūsu sniegtos pakalpojumus Mājas Lapā bez iepriekšēja brīdinājuma.

4.3. Mēs izslēdzam visas atrunas, garantijas, nosacījumus un termiņus, kas ir izteikti vai netieši norādīti statūtos, vispārīgos noteikumos vai kā citādi, tiktāl, cik to atļauj mums likums. Selectamark neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem īpašiem, netiešiem, nejaušiem, izrietošiem vai ekonomiskiem zaudējumiem, kas radušies saistībā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem vai saistībā ar mūsu Mājas Lapas izmantošanu vai nespēju to izmantot.

4.4. Piekļuve Mājas Lapai un materiālu lejupielāde no tās tiek veikta Jums (lietotājam) uzņemoties pilnu risku par jebkādām sekām. Mēs labticīgi nodrošinām saturu Mājas Lapā, taču nedodam nekādas garantijas vai apgalvojumus par to, ka tās saturs ir precīzs, pilnīgs vai atjaunināts, kā arī to, ka Mājas Lapa nepārkāpj tiesības uz jebkuru trešo pusi. Jūs (lietotājs), nevis Selectamark, būsiet pilnībā atbildīgs par satura izmantošanu Mājas Lapā, un tās izmantošana pilnībā ir lietotāja risks. Laikā kamēr mēs veicam saprātīgus piesardzības pasākumus, lai novērstu datorvīrusu un (vai) citu ļaunprātīgu programmu esamību Mājas Lapā, mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādiem radītiem kaitējumiem programmatūrai vai datorsistēmām un (vai) par jebkādiem datu zaudējumiem, pat ja Selectamark ir informēts par šāda kaitējuma iespējamību.

4.5. Neviens punkts šajos noteikumos un nosacījumos neierobežo mūsu atbildību par miesas bojājumiem vai nāvi.

5. Lietotāja ID un paroles

5.1. Visiem lietotājiem un operatoriem jābūt informētiem par viņu pienākumiem saistībā ar lietotāja ID un paroļu drošību. Tas ietver:

 1. paturiet paroles konfidenciālas
 2. nedalieties ar savu paroli un lietotāja ID vai piekļuvi Mājas Lapai ar citiem
 3. neizmantojiet to pašu paroli, kas tiek izmantota citiem nolūkiem (piemēram, bankas konta pieejai)
 4. nomainiet paroles, ja uzskatiet, ka tās ir apdraudētas, un, ja nepieciešams, konsultējaties ar savu tiešo produkta un servisa pārstāvi
 5. neizmantojiet un atslēdziet automatizēto pieslēgšanās pakalpojumu savā interneta pārlūkā, kas automātiski ievada lietotāja ID un / vai paroli (-es)
 6. neatstājiet iekārtas, ar ko esat pieteicies Mājas Lapā, bez uzraudzības

5.2. Visiem lietotājiem un operatoriem, pirms viņu piekļuves tiesību piešķiršanas, jāuzrāda viņu piekrišana šiem pienākumiem, un tam jābūt reģistrētam no tiešā produkta un servisa pārstāvja puses.

6. Apturēšana un izbeigšana

6.1. Mēs, pēc saviem ieskatiem, noteiksim, vai esat pārkāpis šos noteikumus un nosacījumus, analizējot Jūsu paradumus izmantojot mūsu Mājas Lapu. Ja būs veikts šo noteikumu un nosacījumu pārkāpums, mēs rīkosimies tā, kā mēs uzskatīsim par vajadzīgu, tostarp ja uzskatīsim, ka tiek pieļauti citi būtiski pārkāpumi izmantojot mūsu Mājas Lapu, un veiksim visas vai kādu no šīm darbībām:

 • Nekavējoši, uz laiku vai pilnīgi, liegsim Jums tiesības izmantot Mājas lapu un tās servisu.
 • Ziņosim Jums ar brīdinājumu
 • Uzsāksim tiesvedību pret Jums par visu izmaksu nekavējošu atlīdzināšanu (tostarp, un ne tikai, pamatotas administratīvās un juridiskās izmaksas), kas radušās pārkāpuma rezultātā
 • Turpināsim jebkuras legālas rīcības pret Jums
 • Šādas informācijas izpaušana tiesībaizsardzības iestādēm, kā mēs pamatoti uzskatām, ir nepieciešama

6.2. Mēs izslēdzam jebkādu atbildību par darbībām, kas veiktas, reaģējot uz šo noteikumu un nosacījumu pārkāpumiem. Atbildības, kas aprakstītas šajos noteikumos un nosacījumos, nav ierobežotas, un mēs varam veikt jebkādas citas darbības, ko mēs uzskatām par piemērotām.

7. Saites

7.1. Mājas Lapa var saturēt saites uz citām Mājas Lapām, ko Selectamark nekontrolē. Šādas saites tiek piedāvātas vienīgi lietotāju ērtībai. Selectamark nav atbildīgs par saistīto Mājas Lapu saturu vai uzticamību un ne vienmēr atbalsta viedokļus, kas izteikti tajās, vai organizācijai, vai personām, kas to sniedz. Selectamark negarantē to, ka šīs saites darbosies visu laiku, un mēs nevaram kontrolēt saistīto Mājas Lapu pieejamību vai trešo personu veikto personas datu izmantošanu.

8. Citi svarīgi nosacījumi

8.1. Ja kāds no šiem noteikumiem un nosacījumiem tiek atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai nav izpildāms nevienā kompetentā tiesā, pārējie noteikumi un nosacījumi pilnībā paliek spēkā.

8.2. Šie noteikumi un nosacījumi ir jāizpilda Tikai Jums un mums. Nevienai trešajai personai nav tiesību izpildīt kādu no šiem noteikumiem un nosacījumiem, neatkarīgi no tā, vai tas ir spēkā saskaņā ar likumu (Trešo pušu tiesības) vai kā citādi.

8.3. Šie noteikumi un nosacījumi nosaka kopīgu vienošanos starp Jums un mums un aizstāj jebkādus iepriekšējos noteikumus un nosacījumus, garantijas un (vai) atrunas, tiktāl, cik to atļauj likums.

8.4. Šie noteikumi un nosacījumi tiks reglamentēti un interpretēti saskaņā ar Anglijas un Velsas likumiem. Anglijas un Velsas tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija attiecībā uz visiem jautājumiem vai strīdiem, kas rodas no šiem noteikumiem un nosacījumiem vai saistībā ar tiem.

8.5. Bezdarbība saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem nenozīmē atteikšanos no tiesībām uz rīcību, ja vien Selectamark to nav skaidri norādījis rakstiski.


Šie noteikumi un nosacījumi pēdējo reizi tika atjaunināti pirmdien, 2011. gada 11. aprīlī