Informācijas apmaiņas politika

Selectamark ir ieviesusi drošas informācijas apmaiņas politiku, kas attiecas uz trešajām personām:


 • īpašuma reģistrēšana mājas lapā “secure asset register”
 • īpašuma meklēšana mājas lapā “secure asset register”
 • ziņošana par īpašumu kā nozaudētu vai nozagtu
 • ziņošana par īpašumu kā atrastu vai atgūtu
 • īpašumtiesību nodošana vai cita veida informācijas atjaunošana par īpašumtiesībām


Informācijas apmaiņas politika attiecas uz drošu informāciju, kas pārsūtīta elektroniski (piemēram, pa e-pastu internetā), fiziski (piemēram, pa pastu vai personīgi) vai pa telefonu un faksu.


Standarta lietotāja piekļuve ir ierobežota:


 • izveidojot un atjauninot savu kontu
 • reģistrējot īpašumu mājas lapā “secure asset register”
 • meklējot īpašumu mājas lapā “secure asset register”
 • ziņojot par īpašumu kā nozaudētu vai nozagtu
 • ziņojot par īpašumu kā atrastu vai atgūtu


Reģistrēta īpašuma turētāja piekļuve ir ierobežota tāpat kā šī īpašuma reģistrētais standarta lietotājs.


Policijas darbinieku piekļuve ir ierobežota:


 • meklējot īpašumu mājas lapā “secure asset register”


Reģistrācija


Reģistrācija datu bāzē tiek pieņemta ar šādām metodēm:


 • tiešsaistē
 • pa pastu


Selectamark, saņemot īpašuma reģistrācijas pieteikumu pa pastu, pēc iespējas drīzāk ievadīs īpašumu, bet ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc vēstules saņemšanas. Gada laikā ir noteikti periodi, kad tiek saņemti tūkstošiem reģistrācijas veidlapu, un, lai nodrošinātu labu drošības procedūru un datu ievades kvalitāti, ir iespējami neliela kavēšanās.


No otras puses, reģistrācija tiešsaistē ir tūlītēja, bet jums ir nepieciešams:


 • Komplekta kods
 • Komplekta PIN


Drošas informācijas apmaiņa internetā


Selectamark standarta lietotājam uz jautājumu "Vai īpašums xxxx reģistrēts kā nozaudēts vai nozagts?" (kur xxxx ir īpašuma reģistrācijas numurs, kas atrodams uz nomarķētā īpašuma) sniegs atbildi ar "jā" vai “nē".


Selectamark standarta lietotājam uz jautājumu "Vai xxxx ir reģistrēts xxxx īpašnieks?" (kur xxxx ir īpašuma reģistrācijas numurs, kas atrodams uz nomarķētā īpašuma) arī sniegs atbildi ar "jā" vai “nē”, ja:


 • pieprasītājam ir atbilstošas piekļuves privilēģijas, un
 • telefona numurs, no kura tiek zvanīts, lai sazinātos, ir arī reģistrēts šai kontaktpersonai mājas lapā “secure asset register”


Selectamark arī nodrošinās piekļuvi papildu informācijai par īpašumu un reģistrēto īpašnieku policijai un tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem, ja:


 • Policijas vai tiesībaizsardzības amatpersona šobrīd strādā kā policijas darbinieks ar oficiālu policijas e-pasta adresi un
 • reģistrētais īpašnieks ir piekritis, ka informācija var tikt sniegta tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem, vai arī likumā ir noteikts citādi, kas atbrīvo Selectamark no atbildības par šīs informācijas sniegšanu tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem. *


* Saskaņā ar personu datu aizsardzības likumu, 12. pantu “Personas datus, kuri attiecas uz noziedzīgiem nodarījumiem, sodāmību krimināllietās un administratīvo pārkāpumu lietās, kā arī uz tiesas nolēmumu vai tiesas lietas materiāliem, drīkst apstrādāt tikai likumā noteiktās personas un likumā noteiktajos gadījumos.”

 

Šāda informācija tiks ierobežota ar reģistrētā īpašnieka vārdu, adresi, telefona numuru un e-pastu. Selectamark nesniedz informāciju par reģistrēto īpašumu.


Drošas informācijas apmaiņa e-pastā


Nav pieejama.


Drošas informācijas apmaiņa pa pastu


Adrese ir:

Selectamark Security Systems plc

1 Locks Court

429 Crofton Road

Locksbottom

Kent

BR6 8NL


Vai:

Kabiles iela 65-3

Mārupes novads, Mārupe,

LV-2167


Selectamark standarta lietotājam uz jautājumu "Vai īpašums xxxx reģistrēts kā nozaudēts vai nozagts?" (kur xxxx ir īpašuma reģistrācijas numurs, kas atrodams uz nomarķētā īpašuma) sniegs atbildi ar "jā" vai “nē”.


Selectamark standarta lietotājam uz jautājumu "Vai xxxx ir reģistrēts xxxx īpašnieks?" (kur xxxx ir īpašuma reģistrācijas numurs, kas atrodams uz nomarķētā īpašuma) arī sniegs atbildi ar "jā" vai “nē”, ja:


 • pieprasītājam ir atbilstošas piekļuves privilēģijas, un
 • ja vēstule ir nosūtīta no tās pašas adreses, kas ir reģistrēta šai kontaktpersonai mājas lapā “secure asset register”


Selectamark arī nodrošinās piekļuvi papildu informācijai par īpašumu un reģistrēto īpašnieku policijai un tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem, ja:


 • īpašums, uz kuru attiecas pieprasījums, ir reģistrēts (vai domājams, ka tas tā ir) kā pazaudēts vai nozagts
 • informācija tiek sniegta tikai uz oficiāli reģistrētu policijas vai citu drošības iestādes adresi, un
 • reģistrētais īpašnieks ir piekritis, ka informācija var tikt sniegta tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem, vai arī likumā ir noteikts citādi, kas atbrīvo Selectamark no atbildības par šīs informācijas sniegšanu tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem.


Selectamark nesniegs informāciju vai piekļuvi jebkurai informācijai par īpašumu vai tā īpašniekiem nevienai citai personai, izņemot īpašuma reģistrētajai personai vai tiesībaizsardzības amatpersonai.


Drošas informācijas apmaiņa pa faksu


Nav pieejams.


Drošas informācijas apmaiņa pa tālruni


Tālruņu numuri informācijas :


SelectaDNA un Selectamark LPS 1225 

0800 169 5373 or 01689 860448 
Darba laikā no 9:00-17:00 (no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot brīvdienas). Balss pasts (ja ir pieejams) tiek pieņemts arī ārpus darba laika.


Vai:

SIA Baltic Trade Factory

+371 2 6189617

Darba laikā no 9:00-17:00 (no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot brīvdienas). Balss pasts (ja ir pieejams) tiek pieņemts arī ārpus darba laika.


Selectamark standarta lietotājam uz jautājumu "Vai īpašums xxxx reģistrēts kā nozaudēts vai nozagts?" (kur xxxx ir īpašuma reģistrācijas numurs, kas atrodams uz nomarķētā īpašuma) sniegs atbildi ar "jā" vai “nē".


Selectamark standarta lietotājam uz jautājumu "Vai xxxx ir reģistrēts xxxx īpašnieks?" (kur xxxx ir īpašuma reģistrācijas numurs, kas atrodams uz nomarķētā īpašuma) arī sniegs atbildi ar "jā" vai “nē”, ja:


 • pieprasītājam ir atbilstošas piekļuves privilēģijas, un
 • telefona numurs, no kura tiek zvanīts, lai sazinātos, ir arī reģistrēts šai kontaktpersonai mājas lapā “secure asset register”


Selectamark nesniegs informāciju vai piekļuvi jebkurai informācijai par īpašumu vai tā īpašniekiem nevienai citai personai, izņemot īpašuma reģistrētajai personai vai tiesībaizsardzības amatpersonai.