Výměna informací

Selectamark zavedla politiku pro bezpečnou výměnu informací vztahující se na třetí osoby. 

 • Registrace majetku v Registru zabezpečení majetku
 • Hledání prostředků v Registru zabezpečení majetku
 • Hlášení ztracených nebo odcizených věcí
 • Zpráva, kde se majetek nachází
 • Převod vlastnictví nebo jiná aktualizace informací o majetku

Výměna informací se vztahuje na zajištění přenosu informací elektronickou cestou (např. přes e-mail a internet), fyzicky (např. poštou nebo osobně), telefonicky nebo faxem

Obecný přístup uživatele je omezen na:

 • Tvorba a aktualizace účtu
 • Registrace majetku v Registru zabezpečení majetku
 • Hledání prostředků v Registru zabezpečení majetku
 • Hlášení ztracených nebo odcizených věcí
 • Zpráva, kde se majetek nachází

Přístup registrovaného držitele musí být nastaven jinak než přístup obecného uživatele

Přístup Policie je omezen na:

 • Hledání prostředků v Registru zabezpečení majetku

Registrace

Registrace do databáze je možná těmito způsoby:

 • On-line
 • Poštou

Selectamark se bude snažit uskutečnit poštovní registrací co nejdříve do databáze a v každém případě nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení. Existují určitá období v roce, kdy jsou přijímány tisíce přihlášek a zajistit dobrou bezpečnostní postupy a kvalitou vstupních dat, drobné zpoždění je možné

Na druhou stranu, on-line registrace jsou okamžité, ale musíte mít k dispozici své:

 • Kód výrobku (soupravy)
 • PIN výrobku (soupravy) 

Výměna zabezpečení informací na internetu

Selectamark odpoví "ano" nebo "ne" na otázku "Je majetek xxxx registrován jako ztracený nebo ukradený?" (Kde xxxx je registrační číslo majetku) u obecného žadatele.

Selectamark odpoví také "ano" nebo "ne" na otázku "Je xxxx xxxx registrovaným držitelem majetku?" (Kde xxxx je registrační číslo majetku), pro žadatele, který: 

 • žadatel má příslušné oprávnění k přístupu, a
 • telefonní číslo, uvedené jako kontakt na žadatele, je registrovaným telefonním číslem žadatele

Selectamark také poskytne přístup k dalším informacím o majetku a registrovaných držitelích policii, jestliže

 • Policie nebo člen bezpečnostní složky je sloužící policista s oficiální registrovanou policejní emailovou adresou a
 • registrovaný provozovatel souhlasil s tím, že informace jsou poskytovány policistům/členům bezpečnostní složky NEBO Selectamark musí podle zákona tyto informace uvolnit.

V Zákoně o ochraně údajů 1998 (dále jen zákon) existuje výjimka, která umožňuje organizacím poskytovat osobní údaje pro účely předcházení nebo odhalování trestné činnosti nebo stíhání podezřelého (§ 29 - Zločin a daně).

Tyto informace budou omezeny na registrovaného držitele jméno, adresu, telefon a kontaktní e-mail. Selectamark nebude poskytovat informace o registrovaných majetku.

Bezpečná výměna informačním e-mailem

Není k dispozici

Bezpečná výměna informací poštou

Adresa pro bezpečnou aktivaci v Registru zabezpečení majetku je následující

Prevence proti zločinu - PPZ SYSTEM CZ, s.r.o.

Podvinný mlýn 2126/1
Praha 9 - Libeň, PSČ 190 00
www.selectadna.cz
[email protected]

Selectamark odpoví "ano" nebo "ne" na otázku "Je majetek xxxx registrován jako ztracený nebo ukradený?" (Kde xxxx je registrační číslo majetku) u obecného žadatele. 

Selectamark odpoví také "ano" nebo "ne" na otázku "Je xxxx xxxx registrovaným držitelem majetku?" (Kde xxxx je registrační číslo majetku), pro žadatele, který: 

 • žadatel má příslušné oprávnění k přístupu, a
 • Dopis byl odeslán na registrované adresy dotazovatelů.

Selectamark dodá další informace o majetku a registrovaném uživateli v případě domáhání práva, pokud 

 • aktiva, ke kterému se tyto údaje vztahují, je registrován (nebo myslel být), a došlo k jeho ztrátě nebo odcizení
 • Informace jsou poskytovány tazatelům, v případě že se jedná o policejní složky nebo orgány činné v trestním řízení, a
 • the registered keeper has agreed to the information being supplied by law enforcement officers or Selectamark is otherwise required by law to release the information.

Selectamark nebude poskytovat nikomu jinému než registrovanému uživateli nebo orgánům činným v trestním řízení.

Výměna zabezpečení informací faxem

Není k dispozici

Výměna zabezpečení informací po telefonu

Inzerovaná telefonní čísla pro Registr zabezpečení majetku jsou: 

SelectaDNA & Selectamark LPS 1225 
#ERROR!:parse 
Úřední hodiny: 8.00 - 16.00 (pondělí až pátek kromě státních svátků).

Bikeregister.com 
0800 587 4739 nebo 01689 862708 
Úřední hodiny: 9.00 - 17.00 (pondělí až pátek kromě státních svátků). Mimo úřední hodiny je v provozu hlasová schránka.

Selectamark odpoví "ano" nebo "ne" na otázku "Je majetek xxxx registrován jako ztracený nebo ukradený?" (Kde xxxx je registrační číslo majetku) u obecného žadatele. 

Selectamark také odpoví "ano" nebo "ne" na otázku "Je xxxx registrovaným držitelem majetku xxxx?" (Kde xxxx je registrační číslo majetku) žadateli, za předpokladu: 

 • žadatel má příslušné oprávnění k přístupu, a
 • telefonní číslo, uvedené jako kontakt na žadatele, je registrovaným telefonním číslem žadatele 

Selectamark nebude poskytovat nikomu jinému než registrovanému uživateli nebo orgánům činným v trestním řízení.